Library Information

Peshtigo Branch Public Library

331 French St

Peshtigo, WI 54157

(715) 582-4905

Monday, Wednesday, Friday: 9:00AM - 6:00PM